19187 Giallo Tufo

19187    giallo tufo     246     1973
L 23   G 50   L 25   G 6